Bra att veta

Energikonsulterna

Villaägaren är enligt Lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader ansvarig att se till att en giltig energideklaration finns innan försäljning eller uthyrning sker.

En energideklaration är giltig 10 år efter att den upprättats för att säkerställa att deklarationen kontinuerligt uppdateras. Genom en energideklaration får man även tillgång till åtgärdsförslag för att minska energianvändningen vilket gör det möjligt att spara både pengar och el.

Nya byggnader ska ha genomgått en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Har din byggnad en golvyta under 50 m², så är den undantagen från lagen om energideklarationer. Även byggnader som används mindre än 4 månader per år och på så vis har en begränsad energianvändning behöver ingen energideklaration.

Alla fastigheter normalbruksberäknas. Det är för att en byggnad ska kunna bedömas rättvist och att energideklarationen inte ska påverkas av antal boende eller om användaren har varit snål eller slösaktig med energi. På så vis kan man jämföra olika byggnader och hus med varandra efter likvärdiga förutsättningar.

Undantag för energideklaration.

Följande byggnader är undantagna från att energideklareras.

Att vara klimatsmart

Att vara klimatsmart och arbeta med hållbarhet – ska vara både enkelt, effektivt, roligt och givande!