Om oss

Energiexperter med lång erfarenhet

Energikonsulterna har utfört tusentals energideklarationer på alla typer av byggnader sedan 2008 och har över 30 års erfarenhet inom byggbranschen. Vi är certifierade i klass K (högsta certifieringen), vilket ger rätten att även energideklarera komplexa byggnader.

Energikonsulterna energibesiktigar byggnaden och dess tekniska system, analyserar resultatet och kommer med förslag till energieffektivisering. Därefter upprättar vi en energideklaration som går att registrera hos Boverket.

För att kunna utföra en energideklaration enligt lagen om energideklarationer och EU-direktivet, måste det först ske en uppgiftsinsamling och besiktning. Det som skiljer Energikonsulterna från flera andra företag är att vi alltid genomför en teknisk energibesiktning av fastigheten. Detta ökar kvaliteten på energideklarationen samt ger bra möjligheter att ge realistiska förslag på energieffektiva åtgärder. Vi tar oss an varje deklarationsuppdrag med stor omsorg och vill att du som kund ska känna dig trygg med vårt arbete.

Svartvit bild på ett öga i färg som symboliserar energi

Vi har anammat organisationen Fossilfritt Sveriges utmaning och vår verksamhet är nu näst intill klimatneutral. Genom att anlita oss bidrar vi gemensamt till hållbarhetsmålet ett fossilfritt Sverige.

  • Vi har en installerad solcellsanläggning på 30 kW som försörjer hela vår verksamhet med el – och mer därtill! Överskottet distribuerar vi ut på elnätet
  • Vi byter successivt ut våra tjänstefordon till elbilar som i största möjliga mån laddas med solenergi från vår egen solcellsanläggning
  • Vi har installerat elbilsladdare där vi erbjuder kunder och leverantörer gratis laddning (22kW)
  • All vår kommunikation med kunder och leverantörer är till 99,5% digital, allt för att slippa pappersdistribuerade dokument

Att vara klimatsmart och arbeta med hållbarhet – ska vara både enkelt, effektivt, roligt och givande!